Potrebujete pomoc?
Máte nejakú otázku alebo problém? Neváhajte nám napísať. Odozva od nás Vám príde na zadaný e-mail, preto dbajte na správne vyplnenie.
Zadajte Vaše meno: Zadajte Vašu e-mailovú adresu:

Pri objednávkach účtujeme balné (dopravné) nasledovne:

  • tovar na dobierku - 4,9 € s DPH

  • platba prevodom - 3,5 € s DPH

  • platby - Cardpay, Tatrapay, Viamo – 3,5 € s DPH

  • osobný odber v predajni MIPA Autolack, s.r.o. Poprad, Hraničná 26 –  0 €

  • pri osobnom odbere rezervujeme objednaný tovar 5 pracovných dní. Výnimku tvorí tovar, ktorý bol zaplatený vopred.

Pri zákazníkoch, ktorí majú pravidelné odbery, alebo pri našich zmluvných zákazníkoch je možné aplikovať dohodnuté ceny, alebo zľavy pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré Vám môžu byť pridelené. V tomto prípade sú možné aj odlišné účtovanie balného v kombinácii s dohodnutými cenami a tiež výhodné platobné podmienky - platby na faktúry.

Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu eshop.autolack.sk sú záväzné. Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, tiež s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajo a náležitostí.

Miestom dodania / doručenia tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a po zaplatení kúpnej ceny. 

Vyplnením registračného formulára, či záväznou objednávkou v rámci internetového obchodu dáva kupujúci súhlas pre zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu firmy MIPA Autolack, s.r.o.

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať (prípadne vydať) objednaný tovar na adresu kupujúceho. Neodeliteľnou súčasťou dodávky je faktúra – daňový doklad na zakúpený tovar. 

Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci nesplnil svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu. 

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky), pokiaľ sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť doručený objednaný tovar. 

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky, pri jej záväznom potvrdení a tiež v potvrdzujúcej emailovej správe o prijatí objednávky. 

Kupujúci má právo stornovať objednávku do odoslania tovaru, alebo tovar do 14 dní od doručenia vrátiť nepoužité, v nepoškodenom a nezašpinenom originálnom obale na adresu firmy MIPA Autolack, s.r.o..

Tovar expedujeme prepravnou službou pri platbe na dobierku najneskôr nasledujúci deň po obdržaní objednávky.

Tovar, ktorý nie je momentálne skladom, expedujeme v termíne dohodnutom a odsúhlasenom s kupujúcim.

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávke, prípadne podľa pokynov uvedených kupujúcim v poznámke ku objednávke.

O odoslaní tovaru je zákazník oboznámený formou e-mailu. Doručenie zásielky prebehne cez pracovné dni v obvyklom pracovnom čase na adrese uvedenej v objednávke. Pre uľahčenie doručenia prepravnou službou odporúčame uviesť v kontaktných údajoch, alebo v poznámke telefónny kontakt. 

Tovar nezasielame do zahraničia. 

Kupujúci, alebo príjemca tovaru skontroluje pri prebierke tovaru neporušenosť, celistvosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné známky poškodenia. Pokiaľ je zásielka nekompletná, alebo poškodená, spíše s prepravcom protokol o poškodení zásielky. 

Kupujúci by mal vo vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru podľa objednávky a priloženej faktúry. V prípade nezrovnalostí ihneď kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu. 

Kupujúci má do 14 dní právo na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí byť tovar aj originálny obal tovaru nepoškodený a nezašpinený. Tovar nesmie mať akékoľvek známky používania, alebo opotrebenia. Tovar musí byť spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar musí byť vrátený vo vhodnom obale, s dokladom o zakúpení (kópia faktúry) a musí byť vrátený v uvedenej lehote 14 dní. (určujúci je dátum odoslania)

Po doručení vráteného tovaru predajcovi bude zákazníkovi zaslaná čiastka zodpovedajúca kúpnej cene zaplateného tovaru. (bez poštovného, alebo balného)

Pre jednoduchšie a rýchlejšie vybavenie vrátenia peňazí za vrátený tovar uvádzajte prosím číslo Vášho bankového účtu. 

Tovar, ktorý zasielate späť z dôvodu žiadosti o vrátenie peňazí NEZASIELAJTE na DOBIERKU, takto zaslané zásielky nebudú prijaté.

Prípadné reklamácie tovaru zakúpeného v tomto e-shope budú vybavované v súlade zákonov SR (pre právnické osoby v zmysle ustanovení §§ 441 a nasl. Obchodného zákonníka., pre spotrebiteľov v zmysle príslušných ustanovení Občianského zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o alternatívnom riešení sporov a ostatných príslušných platných právnych predpisov.) a reklamačného poriadku firmy MIPA Autolack, s.r.o.

Výmena, alebo vrátenie tovaru je možné len v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom, nezašpinenom ani ináč znehodnotenom obale a pokiaľ tovar obsahuje príslušenstvo musí byť tovar aj s kompletným príslušenstvom.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež aktuálne platnú cenu objednaného tovaru uvedeného v katalógu internetového obchodu, ak nebolo preukázateľne v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Účastníci sa výslovne dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami stanovené ináč, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákone o alternatívnom riešení sporov.